Bogesundsgården AB har avvecklat verksamheten fr o m 2017-07-31. Ev kontakt kan ske lättast via mail på vår info-adress.